Nakit Takas Boykotu

Ankara Muhasebeci

Bu ilkeye göre, birkaç sözleşme ve taksit ve ardından taleplerin bilinmeyen nakit olarak verilmesi veya bilinmeyen paraya listelenmesi engellenir.

Ankara Muhasebeci ile birlikte, daha önce bahsedilen Raporun 8. Maddesinde, bu kılavuzdan reddedilecek özel durumlar kapsamlı bir şekilde verilmiş ve Saklama ve Para Servisi, soruları öldürmek için Çoğu Zaman Sorulan Sorular bölümü yaptığını beyan etmiştir.

Takaslara dayalı olarak yapılan oyun planlarının incelikleri ve muafiyetleri şu şekildedir;

A-Arsa Satış ve Kiralama

Arazi anlaşmalarında ve kiracı sözleşmelerinde, bu sözleşmelerden kaynaklanan sözleşme maliyeti ve diğer taksit taahhütleri tamamen bilinmeyen nakit veya bilinmeyen paraya kote değildir.

Harika;

 • Türkiye’de yerleşik olmayan ve Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler; şubeler, acente işyerleri, işyerleri, irtibat işyerleri, tekliflerin yarısına veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan veya müşterek kontrole veya potansiyel kontrole sahip olan kuruluşlar ile serbest bölgedeki tatbikatları kapsamında serbest bölgelerdeki kuruluşlar, kara kuruluşların patron veya idare lehtarı olarak taraf olduğu anlaşmalar ve arazi kirası düzenlemeleri.
 • Kültür ve Seyahat Endüstrisi tarafından garanti edilen elverişli ofislerde çalışmak için arazi kiralama düzenlemelerinde,
 • Zorunlu olmayan mağazaların kiralanmasına ilişkin arsa kirası düzenlemelerinde,

Bu sözleşmelerden doğan sözleşme bedeli ve diğer taksit taahhütlerinin bilinmeyen parayla veya bilinmeyen paraya kaydedilerek kararlaştırılması mümkündür.

B-İş Sözleşmeleri

Türkiye’de oturanlar, Ankara Muhasebeci kendi aralarında bitirecekleri iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerini yabancı parayla veya yabancı paraya kaydedilenlerle kararlaştıramazlar.

Harika;

 • Yurtdışında yapılacak ve gemicilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri
 • Türkiye’de ikamet eden ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şartına bağlı oldukları iş sözleşmeleri taraftır.
 • ,On altıncı bölümdeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatı teşkilatlarının taraf olduğu arsa ve arazi kiralamaları dışındaki sözleşmeler
 • Türkiye’de yabancılar; şubeler, acente işyerleri, işyerleri, irtibat işyerleri, dolaysız veya zımnen yarı veya daha fazla teklif veya müşterek kontrol ve kontrolü elinde bulunduran kuruluşlar
 • Serbest bölgelerdeki kuruluşların serbest bölgedeki icraatları kapsamında patron veya idare lehtarı olarak taraf oldukları iş ve idare sözleşmeleri

C-Danışmanlık, İş ve Ulaşım İçeren Yönetim Düzenlemeleri

Türkiye’de yaşayan Ankara Muhasebeci aracalığı ile insanlar kendi aralarında anlaşacaklar; Danışmanlık, finansman ve nakliyeyi içeren yardım sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerini yabancı para veya yabancı paraya kote olarak akdedemezler.

Harika;

 • Vatandaşlığı olmayanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bağlı oldukları idare sözleşmeleri,
 • Ürün kapsamında sona eren yönetim sözleşmeleri, seyahat değiş tokuşu, mal sayılan işlem ve nakiller ile yabancı ticaret kazandıran yönetim ve tatbikatlar,
 • Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışında yapacakları tatbikatlar kapsamında sona eren idare sözleşmeleri, Türkiye’de yaşayanlar kendi aralarında anlaşacaklar;
 • Türkiye’de Yönetim yurt dışında başlayıp yurt dışında Abiter, yurt dışında başlayıp Türkiye’de biter veya yurt dışında başlayıp yurt dışında biter.
 • Kültür ve Seyahat Endüstrisi Servisi tarafından onaylanan uygun ofislerde Türkiye’de oturanlar tarafından kapatılacak kolaylık yönetim anlaşmaları.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatı teşkilatlarının taraf olduğu arsa alım satımını ve arsa kiralamasını yasaklayan sözleşmeler.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu yabancı para veya yabancı para kayıtlı ihaleler, sözleşmeler ve barışçıl anlaşmalar kapsamında kabul edilecek taahhütler kapsamında; Kiralık veya sözleşmeli kuruluşlar ve bunların sözleşmeli toplantıları için işçiler tarafından dışarıdan kişilerle akdedilecek veya daha önce belirtilen projeler kapsamında kapatılacak arsa ve iş sözleşmeleri dışındaki sözleşmeler
 • Dışarıda yaşayan bireyler Türkiye’de bulunan; şubelerin, temsilci işyerlerinin, işyerlerinin, irtibatlı işyerlerinin, yarı veya daha fazla doğrudan veya dolaylı pay sahipliğine veya müşterek kontrole veya potansiyel kontrole sahip kuruluşların ve serbest bölgedeki uygulamaları kapsamında serbest bölgelerde bulunan kuruluşların taraf oldukları iş ve idare sözleşmeleri patronlar veya yönetim yararlanıcıları olarak.
 • Türkiye’de yabancılar; şubelerin, temsilci işyerlerinin, işyerlerinin, irtibatlı işyerlerinin, yarı veya daha fazla doğrudan veya dolaylı pay sahipliğine veya müşterek kontrole ve ek denetime sahip kuruluşların ve serbest bölgelerdeki kuruluşların serbest bölgedeki ifaları kapsamında taraf oldukları iş ve idare sözleşmeleri patronlar veya yönetim yararlanıcıları olarak.
 • Türkiye’de çalışan, yolcu, yük veya posta taşımacılığında çalışan ticari taşıyıcılar; hava ulaşım araçlarına, motorlara ve bunların aksam ve parçalarına özel destek idareleri veren kuruluşlar; Ortak uçuş yönetmeliği kapsamında hava terminallerinde çalışmasına izin verilen veya onaylanan kamuya açık veya gizli meşru maddeler, bu derneklerin ortaya koyduğu kurum ve kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı olarak bir yerde bulundurdukları kuruluşlara tekliflerin yaklaşık yarısı verilir. Türkiye’de çıktı. Alışılmadık para veya bilinmeyen nakit kaydedilen maliyetleri içeren arazi anlaşmaları, arazi kiralama ve iş sözleşmeleri dışındaki kişilerle anlaşmalar yapmak mümkündür.

D-İş Sözleşmeleri

Türkiye’de yaşayanlar kendi aralarında anlaşacaklar; Bu anlaşmalardan kaynaklanan sözleşme maliyeti ve diğer taksit taahhütlerini alışılmadık parayla veya alışılmadık para maliyetlerini içeren işlerde bilinmeyen paraya kaydedilenlerle Ankara Muhasebeci dahilinde uzlaşmak mümkündür.

E-Koruma Anlaşmaları ve Kiracı sözleşmeleri

Türkiye’de yaşayanlar kendi aralarında anlaşacaklar; Taşıt anlaşmaları dışındaki taşınabilir anlaşmalarda ve kiracı anlaşmalarında, anlaşma bedelinin ve bu anlaşmalardan doğan diğer taksit taahhütlerinin bilinmeyen parayla veya bilinmeyen paraya kaydedilerek kararlaştırılması mümkündür.

Ankara Muhasebeci ile birlikte, yetkili taksit taahhütleri karşılanmalı ve Türk parası olarak kabul edilmelidir. Böyle bir taahhüde kira düzenlemelerinde atıfta bulunulmamaktadır.

Harika;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatı teşkilatlarının taraf olduğu arsa alım satımını ve arsa kiralamasını yasaklayan sözleşmeler.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu yabancı para veya bilinmeyen nakit kayıtlı ihaleler, sözleşmeler ve barışçıl anlaşmaların sunulması kapsamında kabul edilecek taahhütler kapsamında; Kiralık veya sözleşmeli kuruluşlar ve bunların sözleşmeli toplantıları için işçiler tarafından dışarıdan kişilerle akdedilecek veya daha önce belirtilen projelerin sistemi içinde kapatılacak arsa ve iş sözleşmeleri dışındaki sözleşmeler
 • Türkiye’de yabancılar; şubelerin, acente işyerlerinin, işyerlerinin, irtibat işyerlerinin, yarı veya daha fazla doğrudan veya dolambaçlı iştirak veya müşterek kontrole veya potansiyel kontrole sahip kuruluşların ve serbest bölgedeki ifaları kapsamında serbest bölgelerde bulunan kuruluşların taraf oldukları iş ve idare sözleşmeleri yöneticiler veya yönetim yararlanıcıları olarak.
 • Türkiye’de çalışan, yolcu, yük veya posta taşımacılığında çalışan ticari taşıyıcılar; hava taşıma araçlarına, motorlara ve bunların aksam ve parçalarına özel bakım idareleri veren kuruluşlar; Ortak uçuş yönetmeliği kapsamındaki hava terminallerinde çalışmasına izin verilen veya onaylanan aleni veya gizli yasal maddeler, bu dernekler tarafından düzenlenen kurum ve kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak bir yerde bulundurdukları derneklerin yaklaşık yarısı teklif edilir. Türkiye’de çıktı. Alışılmadık nakit veya bilinmeyen para kaydedilen maliyetleri içeren arazi anlaşmaları, arazi kiralama ve iş sözleşmeleri dışındaki kişilerle anlaşmalar yapmak mümkündür.

F-Programlama Düzenlemeleri

Veri ilerlemeleri kapsamında Ankara Muhasebeci, yerel olarak oluşturulan programlama anlaşmalarında ve yerel olarak teslim edilen ekipman ve programlama için izin ve yönetim sözleşmelerinde bilinmeyen para veya bilinmeyen nakit olarak bu anlaşmalardan doğan anlaşma maliyeti ve diğer taksit taahhütlerine karar verilmesini beklemek hayal bile edilemez.

Harika;

 • Veri ilerlemeleri kapsamında, yurtdışında oluşturulan programlama anlaşmalarında ve yurtdışında teslim edilen ekipman ve programlama için izin ve yönetim sözleşmelerinde, bilinmeyen nakit veya yabancı paraya listelenen anlaşma maliyeti ve bu anlaşmalardan doğan diğer taksit taahhütlerinin ödenmesi mümkündür.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatı teşkilatlarının taraf olduğu arsa alım satımını ve arsa kiralamasını yasaklayan sözleşmeler.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu nakdi veya yabancı para kote ihaleler, sözleşmeler ve barışçıl anlaşmaların ibrazları kapsamında kabul edilecek taahhütler kapsamında; Kiralık veya sözleşmeli kuruluşlar ve bunların sözleşmeli toplantıları için işçiler tarafından dışarıdan kişilerle akdedilecek veya daha önce belirtilen projelerin sistemi içinde tamamlanacak arsa ve iş sözleşmeleri dışındaki sözleşmeler
 • Türkiye’de yabancılar; şubelerin, acente işyerlerinin, işyerlerinin, irtibat işyerlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak yarısına veya daha fazlasına sahip olan veya ortak kontrol ve kontrole sahip olan kuruluşların ve serbest bölgelerdeki kuruluşların, serbest bölge, yöneticiler veya idare lehdarları olarak
 • Türkiye’de çalışan, yolcu, yük veya posta taşımacılığında çalışan ticari taşıyıcılar; hava ulaşım araçlarına, motorlara ve bunların aksam ve parçalarına özel destek idareleri veren kuruluşlar; Ortak aviyonik yönetmeliği kapsamındaki hava terminallerinde çalışmasına izin verilen veya onaylanan kamuya açık veya gizli meşru maddeler, bu birliklerin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak yarıdan az olmamak üzere sahip oldukları kuruluşlar. Türkiye’de teklifler veriliyor. Alışılmadık nakit veya alışılmadık para listeleme maliyetleri içeren arazi anlaşmaları, arazi kiralama ve iş sözleşmeleri dışındaki kişilerle anlaşmalar yapmak mümkündür.

G-Farklı Özel durumlar

 • 4490 Sayılı Türk Dünyası Tekne Körfez Yönetmeliği ve 491 Sayılı İlan Yönetmeliğini Değiştiren Kanun kapsamında vasıflandırılan gemilerin parasal kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerinin yabancı para olarak kararlaştırılması veya kayıt altına alınması mümkündür. bilinmeyen nakit
 • ve 17. Maddeler kapsamında yapılacak parasal kiralama sözleşmelerinin bedellerinin yabancı parayla kararlaştırılması mümkündür.
 • 4749 sayılı Kamu Parası ve Nafakasına Dair Kanun kapsamında yapılan takaslara ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerinin yabancı para olarak kararlaştırılması veya yabancı paraya kaydedilmesi mümkündür. Yükümlülük Yöneticiler. Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden doğan diğer taksit taahhütlerinin yabancı para cinsinden veya yabancı paraya açılan bu borsalara ilişkin olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde kararlaştırılması mümkündür.
 • 32 Sayılı Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yabancı paralar üzerinden sermaye piyasası araçlarının (alışılmadık sermaye piyasası araçları ve kasa makbuzları ve yabancı spekülasyon rezervlerinin iştiraklerinin sayılması) oluşturulması, ihraç edilmesi, satın alınması ve arz edilmesi 6362 sayılı ve bu Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanan yönergeler. Alışılmadık nakit takasları ve takasları ile ilgili yükümlülüklere karar vermek mümkündür.
 • Yurt dışında Türkiye’de yaşayan kişiler; şubeler, temsilci işyerleri, işyerleri, irtibatlı işyerleri, çalıştığı veya muaccel hale getirdiği yedek akçeler, yarı veya daha fazla doğrudan veya dolaylı iştirake sahip kuruluşlar Türkiye’de 24.10.2014 tarih ve 2794 sayılı Seçimin 4 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında meskun sayılır. 32. Bununla birlikte, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi halinde bu pasajın düzenlenmesinin bir önemi yoktur.

Söz konusu Ankara Muhasebeci taahhüdü kötüye kullanan taraflara ayrı ayrı uygulanmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaya zorlanabilir. Tekrarı halinde bu cezalar artırılır.