İzaha Davet Uygulaması Nedir?

Ankara Muhasebeci

Emanet ve Para Servisi’ne bağlı kuruluşlar tarafından uygulanan “açıklığa kavuşturulması için selam”, child zamanlarda alışılmış olarak uygulanan ve yaygın olarak duyulan bir uygulamadır. Gelir Idaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından anlamlandırılmak istenen kişi/vatandaşlar bu eğitimin ne olduğunu düşünmekte ve nasıl bir etkileşim olduğunu anlama ihtiyacı duymaktadır. Bu nedenle Ankara Muhasebeci, RA, “Vahiye Davet Uygulaması” için bir bilgi notu düzenledi ve dağıttı.

Vahiy Talebi Nedir?

Yapılan incelemeler sonucunda hat olarak çözümlenemeyen kapsamda, mağduriyete yol açması muhtemel vatandaşlar hakkında maharetli uzmanların çıkardıkları başlangıç tespitlerinin, vatandaşın benzer Ankara Muhasebeci uzmanları tarafından aydınlatılmasının talep edilmesidir. veriler, kayıtlar, keşifler ve bilgiler.

Başvuru, Gelir Idaresi Başkanlığı tarafından verilen hükümlere ilişkin önce kişilerden/vatandaşlardan gelen açıklamalara yer verilerek, olayların gerçek mahiyetinin güvence altına alınmasına katkıda bulunacak, ücretlerle kasıtlı tutarlılığı artıracak ve soruları azaltacaktır.

Örneğin; Bir kişinin mali dengesine alışılmış bir şekilde aylık nakit girişi ve çıkışı olmuştur ve bu, yetenekli uzmanlar tarafından hala havadadır. Bu nakit girişlerinin ve çıkışlarının bir ticari eylemden kaynaklandığı dikkate alındığında, vergiden kaçınmak için bazı yanlışlar ve zararlarla uğraşmak zorunda kalabilirler. Ankara Muhasebeci için bu durum için bireyin anlamlandırması rica olunur ve bu nakit bilgi kaynaklarının ve sonuçlarının ne olduğu sorgulanır.

Açıklamaya Karşılama Uygulamasının Avantajları

Emanet ve Para Servisi’ne bağlı birimler tarafından yapılan değerlendirmeler nedeniyle ücret talihsizliğine yol açtığı durumlarda, belirli durumlarda ceza indirimi uygulayarak kişileri/vatandaşları ek ciddi yetkilerden korur.
Tespitler nedeniyle suç mağduriyetine yol açmadığı algılanan vatandaşların önemli görev takdirine veya taktına kast edilmesini engellemektedir.

Birincil Tanımlama nedir?

Birincil teminat, değerlendirme sınavlarını yönlendirmek ve vatandaşlar hakkında veri toplamak yetkisi verilen kişiler tarafından verilen yetki kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen veriler, keşifler veya bilgiler nedeniyle onaylanan komisyon tarafından görevin kaybedilmiş olabileceğidir. gider yönetmeliğine göre. verilen güvenceyi yansıtır.

Bireylerin Yapması Gerekenleri Açıklamaktan Memnuniyetle Karşılandıkları

Tefsir Uygulaması aslında bir nevi temel sınav olup vatandaşlardan açıklama almak için yapılmış bir uygulamadır. Bu nedenle, vatandaşlar başlangıçta bir açıklama talebi için bir uyarı alırlar. Burada nerede ve kimlerle buluşacakları bestelenmiştir.

Kendilerine tebrik mektubu gönderilen kişi/vatandaşlar, açıklamalarını yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak veya sözlü olarak önemli komisyona bildirebilirler.
Vatandaşlar da aynı şekilde ivd.gib.gov.tr adresinden giriş yaparak “Değerlendirme Görüşmelerine Başla” menüsündeki “Değerlendirme Görüşmeleri” başlığı altındaki “Açıklama Görüşmelerine Davet” alanından elektronik ortamda da açıklamalarını yapabilirler.

Açıklamaya davet uygulamasında 30 günlük açıklama, açıklama ve taksitlendirme süreleri esas olup, aydınlatmaya davet edilen vatandaşların bu süreler geçmeden açıklama yapmaları, ilan vermeleri ve taksitlendirme yapmaları gerekmektedir. azaltılmış ceza uygulamasından yararlanmak.
Mektubun tebliğ tarihinden itibaren 30. günün geri kalanı için açıklama yapabilirler veya açıklama yerine geçecek bir açıklama sunabilirler.

Açıklama Talebinin Sonu

Zamanında yapılan açıklama Temel Güvence ve Açıklama Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 gün içinde değerlendirilerek kapatılır.
Açıklamanın komisyon tarafından kabul edilmesi, yani görev talihsizliği bulunmadığının değerlendirilmesi durumunda mevcut durum Ankara Muhasebeci tarafından vatandaşa duyurulur.
Yapılan açıklamanın komisyon tarafından yeterli bulunmaması durumunda yapılan seçim vatandaşa bildirilir ve başlangıç güvence raporundaki tutarın ihtarname ile ödenmesi gerektiği belirtilir. Bu uyarı üzerine vatandaşın, tercih veya hakkının eksik veya yanlış beyanının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün gibi bir süre içinde hiç verilmemiş ilanını ibraz etmesi beklenir.
Harç talihsizliği, kind teminatta belirlenen hususlara ilişkin olarak aydınlatma talebi kapsamında açıklaması kabul edilmeyen vatandaşlar tarafından ve tahsil edilecek giderlerin ertelenen taksitlerinin her ay ve küçük kısmı için ödenir.