Ankara Mali Müşavir

Ankara Muhasebeci

Ankara muhasebeci bir firmanın olmazsa olmazlarından biridir. Bir şirketin muhasebesinin yönetilmesi ve not edilmesi, şirketin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için oldukça gereklidir. Muhasebenin yönetilmesi için şirketlerin profesyonel kişilerle çalışması gerekir. Muhasebeci ya da mali müşavir olarak adlandırılan bu kişiler şirketlerin muhasebesinin profesyonelce yönetilmesini sağlamaktadır. Ankara’daki şirketler için de Ankara mali müşavir seçenekleri bulunmaktadır. 

İktisat, kamu yönetimi, maliye, hukuk, muhasebe gibi bölümlerin en az birinden lisans derecesiyle mezun olmuş ve daha sonrasında mesleki yeterlilik sınavından başarıyla geçen kişilere mali müşavir adı verilmektedir. Serbest ya da yeminli olmak üzere iki çeşit mali müşavir bulunmaktadır. Genel olarak mali müşavir Ankara görevleri şu şekilde sıralanabilir: 

  • Şirketin gelir ve giderlerini hesaplayarak not etmek
  • İşletmelerin muhasebe alt yapısını oluşturmak
  • Şirketin ihtiyaçlarına göre tablo yapmak, belge oluşturmak
  • Şirketin vergi yükümlülüklerini hesaplayarak vergi beyanında bulunmak
  • Şirketin SGK beyanlarını çıkarmak 

Mali müşavirin bu ve benzeri görevleri sayesinde şirketin sağlıklı bir şekilde iş hayatına devam etmesi sağlanmış olur. Mali müşavirin şirketteki yeri oldukça önemlidir. Muhasebe oldukça hassasiyet isteyen önemli bir iştir. Şirketin iş hayatındaki adımları muhasebe hesaplarına göre belirlenmektedir. Eksik ya da hatalı muhasebe işlemleri sonucunda şirket yanlış adımlar atabilir. Bu nedenle mali müşavir Ankara konusunda profesyonel kişilerle çalışmak oldukça önemlidir. 

Ankara Mali Müşavir Olmak İçin Yapılması Gerekenler 

Mali müşavir olmak için öncelikle 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak gerekir. Özellikle iktisat, hukuk, maliye, işletme gibi bölümlerden mezun olmak önem taşımaktadır. Daha sonrasında mesleki yeterlilik sınavında da başarı göstermek ve en az 3 yıl süreyle staj yapmış olmak gerekir. 

Mali müşavirlik stajı için ise ayrı bir staj başlatma sınavına girmek ve başarılı olmak gerekir. Mali müşavirlik stajı sonunda girilen yeterlilik sınavı ise mesleğe başlamak için gerekli olan yeterliliği kanıtlamak için gereklidir. Bu sınavda başarılı olmak mali müşavirliğe atılan ilk adım olarak görülebilir. 

Mali müşavirlik ruhsatını aldıktan sonra meslek odalarına ve TÜRMOB’a bağlı olarak çalışmaya başlanabilir. Kişisel bürolarda ya da şirket bünyesinde çalışmaya başlamak mali müşavirler için mümkündür. Kendi bürolarında bağımsız olarak çalışan mali müşavirlerin tescil belgeleri almaları gereklidir. 

Ankara mali müşavir adayları bu şekilde yollardan geçerek mesleğe başlayabilirler. Şirketlerin bünyesinde muhasebeci ya da mali müşavir bulunması şirketin geleceği için oldukça gereklidir. Bu nedenle bu mesleğin önemi de iş hayatında oldukça büyük bir önemi vardır.